โครงการพัฒนา ผู้ประกอบการ OTOP รุ่นใหม่ (จังหวัดเชียงราย)

รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการ OTOP รุ่นใหม่ จังหวัดเชียงราย วันที่ 23-7 ม.ค. 2560 ณ โรงแรมวังคำ จังหวัดเชียงราย อบรมฟรี!! รับจำกัด 20 ท่านเท่านั้น สมัครด่วนถึง 18 ม.ค. 60

โครงการพัฒนา ผู้ประกอบการ OTOP รุ่นใหม่ (จังหวัดลำปาง)

รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการ OTOP รุ่นใหม่ จังหวัดลำปาง วันที่ 15-19 ก.พ. 2560 ณ โรงแรมลำปางเวียงทอง จังหวัดลำปาง อบรมฟรี!! รับจำกัด 20 ท่านเท่านั้น สมัครด่วนถึง 8 ก.พ. 60

โครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม จ.เชียงใหม่

รับสมัครผู้สนใจ เข้าร่วมเรียนรู้การเขียนแผนธุรกิจ 9-18 มกราคม 2560 โรงแรมธาริน จังหวัดเชียใหม่ ((อบรมฟรี!! ไม่มีค่าใช่จ่าย))

โครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม จ.น่าน

รับสมัครผู้สนใจ เข้าร่วมเรียนรู้การเขียนแผนธุรกิจ 14-23 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมเทวราช จังหวัดน่าน ((อบรมฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย))

กิจกรรมการพัฒนาและรวมกลุ่มผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ คลัสเตอร์ OTOP

รับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมการสัมมนาและแนะนำรายละเอียดโครงการ "กิจกรรมการพัฒนาและรวมกลุ่มผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ คลัสเตอร์ OTOP" กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ประเภทของใช้ ของตกแต่งและของที่ระลึก

โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ OTOP รุ่นใหม่ จ.น่าน

รับสมัคร ผู้ประกอบการและทายาทผู้ประกอบการOTOP เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการOTOP รุ่นใหม่ รุ่นที่ 2 จ.น่าน เพื่อพัฒนาและสนับสนุนผู้ประกอบการOTOP รุ่นใหม่ ให้มีศักยภาพและแนวคิดแบบ SMEs

โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ OTOP รุ่นใหม่ จ.เชียงใหม่

รับสมัคร ผู้ประกอบการและทายาทผู้ประกอบการOTOP เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการOTOP รุ่นใหม่ รุ่นที่ 1 จ.เชียงใหม่ เพื่อพัฒนาและสนับสนุนผู้ประกอบการOTOP รุ่นใหม่ ให้มีศักยภาพและแนวคิดแบบ SMEs

โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ NEC

เปิดรับสมัครผู้สนใจ....เข้าร่วมเรียนรู้วิเคราะห์การเขียนแผนธุรกิจ เพื่อเริ่มต้นธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ แบบมีแนวทางชัดเจน ด้วยรูปแบบ จากเยอรมัน

การขายเชิงรุก EFFECTIVE SELLING TECHNIQUES

หลักสูตรสำหรับผู้ที่มีปัญหาด้านขาย ตัน ไม่รู้จะค้นหากลุ่มลูกค้าเป้าหมายใหม่ ๆ ได้อย่างไร ไม่มีเทคนิคใหม่ ๆ ในการเพิ่มยอดขาย ฯ ในวันที่ 14 พ.ค. 2558 วิทยากรโดย อ.สุพจน์ กุลปรางค์ทอง

Branding through Packaging Design

หลักสูตรที่หมาะสำหรับ ผู้ประกอบการที่ ต้องการ Rebrand, ปรับปรุง Packaging , สร้างแบรนด์อย่างมีทิศทาง, พัฒนาจากผู้ผลิตมาขายสินค้าในแบรนด์ของตัวเอง วันที่ 7-8 พ.ค. 58 วิทยากรโดย อ.ฉันทวัต วันดี

การจัดการข้อมูล อย่างเหนือชั้น ด้วย MS Excel เพื่อความเข้าใจและวางอนาคตธุรกิจ

หลักสูตรที่จะทำให้ผู้ประกอบการ SMEs หรือผู้บริหาร สามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่ เพื่อความเข้าใจในธุรกิจ และสามารถวางเป้าหมายธุรกิจในอนาคต วันที่ 21 เม.ย. 58 วิทยากรโดย อ.ไผท จุนทะเกาศลย์