i
สมัครด่วน ฟรี!! กิจกรรมพัฒนาศักยภาพและยกระดับผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (Flag Ship)
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ บริษัท อิงคะ จำกัด รับสมัครผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมชุมชน วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ OTOP ระดับ 3 ดาวขึ้นไป จำนวน 15 ราย
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกเข้าอบรม โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ในอุตสาหกรรมกาแฟ
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมอบรม โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ในอุตสาหกรรมกาแฟ วันที่ 9-20 พฤษภาคม 2561 ( ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ จ.เชียงใหม่ )
สมัครด่วน!! อบรมฟรี โครงการ "เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์ในอุตสาหกรรมกาแฟ"
9-20 พฤษภาคม 2561 ณ.โรงแรมอโมร่า ท่าแพ จ.เชียงใหม่ (ฝึกปฏิบัติการความรู้เรื่องกาแฟที่ Hillkoff Learning Space จ.เชียงใหม่)
ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมอบรม NEC2018 จ.พิษณุโลก
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมอบรม โครงการ สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม ปี 2561 (NEC 2018)
ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมอบรม NEC2018 เชียงใหม่
โครงการ "สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม" จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 10-20 ม.ค. 2561 ณ โรงแรมธาริน
NEC 2018 ( จ.พิษณุโลก )โครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม
รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม 5-15 ก.พ. 61 จังหวัดพิษณุโลก ((อบรมฟรี!! ไม่มีค่าใช่จ่าย))
บริษัท อิงคะ จำกัด (Ing-ka Company Limited) ที่ตั้ง : 99/19 ถนนห้วยแก้ว ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
เบอร์โทรศัพท์ 0-5321-6427 หรีอ 0-5389-2740 เบอร์โทรสาร 0-5389-2741 เลขที่จดทะเบียนบริษัท : บอจ. ชม 3177 เลขที่จดทะเบียนบริษัทที่ปรึกษาของกระทรวงการคลัง : 625 ประเภท A