i
ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจากงานสัมมนา
ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจากงานสัมมนา - Web board Ingka
      

ขอแสดงความยินดีกับท่านที่ได้รับรางวัล และขอขอบคุณสปอนเซอร์ของรางวัลในครั้งนี้ด้วยนะครับ

บริษัท อิงคะ จำกัด (Ing-ka Company Limited) ที่ตั้ง : 99/19 ถนนห้วยแก้ว ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
เบอร์โทรศัพท์ 0-5321-6427 หรีอ 0-5389-2740 เบอร์โทรสาร 0-5389-2741 เลขที่จดทะเบียนบริษัท : บอจ. ชม 3177 เลขที่จดทะเบียนบริษัทที่ปรึกษาของกระทรวงการคลัง : 625 ประเภท A