i
เชิญเข้าร่วมสัมมนา Northern Food Valley "อนาคตอุตสาหกรรมอาหารภาคเหนือ"
เชิญเข้าร่วมสัมมนา Northern Food Valley "อนาคตอุตสาหกรรมอาหารภาคเหนือ" - Web board Ingka
      ในวันที่ 2 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุมชั้น 2 เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่แอร์พอร์ต ------------------------------------------- พบกับการบรรยาย "ภาพรวมอุตสาหกรรมอาหารภาคเหนือ " ข้อมูลที่ชัดเจนถูกต้อง เกี่ยวกับความสำคัญของอุตสาหกรรมอาหารภาคเหนือ ข้อมูลตลาดต่างประเทศที่สำคัญของผู้ประกอบการภาคเหนือ โดยคุณเกวลิน หวังพิชญสุข (ผจก.ฝ่ายวิจัยเศรษฐกิจจุลภาค 1 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย) ------------------------------------------ และการเสวนา "แกะรอยธุรกิจ อาหารไทยสู่ตลาดโลก" - การแลกเปลี่ยนข้อคิดและประสบการณ์ จากผู้ประสบ ความสำเร็จในธุรกิจอาหาร ที่จะมาให้แรงบันดาลใจ หรือจุดเปลี่ยนของธุรกิจ จากการขายในประเทศ สู่การ ส่งออกสินค้าออกต่างประเทศ - การเตรียมความพร้อมในการพัฒนาธุรกิจ เช่นการวิจัย และพัฒนา การนำเทคโนโลยีมาใช้ปรับปรุงด้านการ ผลิต ด้านบริหารงาน และพัฒนาบุคลากร - เทคนิคในการทำตลาดต่างประเทศ การหาตลาดที่มี ศักยภาพ พฤติกรรมลูกค้าในแต่ละพื้นที่ และข้อควร ระวังในการขายต่างประเทศ วิทยากร โดย 1. คุณเกรียงศักดิ์ เทพผดุงพร (กรรมการผู้จัดการ บริษัท อำพลฟู้ดส์ จำกัด) 2.คุณรัชดา ขอประเสริฐ (ประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัท จิตรมาสเทรดดิ้ง จำกัด) 3.ผศ.ดร. จาตุพงศ์ วาฤทธิ์ (กรรมการผู้จัดการ บริษัท CRISPY VEG N FRUIT จำกัด) ------------------------------------------- สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมตามช่องทางนี้ครับ 1.ทางเว็ปไซต์ www.northernfoodvalley.net/regis.php 2.ทางเฟสบุค www.facebook.com/ingkacompany 3.หรือติดต่อคุณน้ำฝน 09-1067-8786 ------------------------------------------------------------------------- พิเศษ!! รีบลงทะเบียนเพื่อรับของที่ระลึก ฟรี!! และภายในงานยังได้ลุ้นรับ iPad mini จำนวน 1 รางวัล รีบหน่อยนะครับ ของมีจำนวนจำกัด !!
บริษัท อิงคะ จำกัด (Ing-ka Company Limited) ที่ตั้ง : 99/19 ถนนห้วยแก้ว ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
เบอร์โทรศัพท์ 0-5321-6427 หรีอ 0-5389-2740 เบอร์โทรสาร 0-5389-2741 เลขที่จดทะเบียนบริษัท : บอจ. ชม 3177 เลขที่จดทะเบียนบริษัทที่ปรึกษาของกระทรวงการคลัง : 625 ประเภท A