i
<br /> <b>Notice</b>: Use of undefined constant news - assumed 'news' in <b>/home/ingkacom/domains/ing-ka.com/public_html/arcticle-detail.php</b> on line <b>30</b><br /> กิจกรรมการพัฒนาและรวมกลุ่มผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ คลัสเตอร์ OTOP
<br /> <b>Notice</b>: Use of undefined constant news - assumed 'news' in <b>/home/ingkacom/domains/ing-ka.com/public_html/arcticle-detail.php</b> on line <b>32</b><br /> กิจกรรมการพัฒนาและรวมกลุ่มผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ คลัสเตอร์ OTOP

Notice: Use of undefined constant news - assumed 'news' in /home/ingkacom/domains/ing-ka.com/public_html/arcticle-detail.php on line 33
กิจกรรมการพัฒนาและรวมกลุ่มผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ คลัสเตอร์ OTOP

Notice: Use of undefined constant detail_news - assumed 'detail_news' in /home/ingkacom/domains/ing-ka.com/public_html/arcticle-detail.php on line 39

กิจกรรมการพัฒนาและรวมกลุ่มผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
คลัสเตอร์ OTOP

กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ ประเภทของใช้ ของตกแต่งและของที่ระลึก 


ภายใต้โครงการพัฒนาและรวมกลุ่มผู้ประกอบการ  ผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์  คลัสเตอร์ OTOP

 

21 กันยายน  2559

( ณ โรงแรมอโมร่า  ท่าแพ จ.เชียงใหม่ )

 วิทยากรนำทีมโดย อ.สุพจน์ กุลปรางค์ทอง

 

 

เข้าร่วมฟรี!!  ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

 

เกี่ยวกับโครงการ 

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่  1  มีนโยบายในการพัฒนาผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ คลัสเตอร์ OTOP เพื่อพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ เช่น การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ การสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value added) ให้กับผลิตภัณฑ์ การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต การจัดการ
การเงินและเงินทุนหมุนเวียน โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการ ในลักษณะการรวมกลุ่มให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกันพัฒนาสินค้าที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ  ทำกิจกรรมทางการตลาดร่วมกัน สามารถแข่งขันได้ในตลาดการค้าทั้งในและต่างประเทศ

 

รายละเอียดกิจกรรม

•  กิจกรรมการสร้างทีมและการรวมกลุ่ม

•  การฝึกอบรมด้านการสร้างแบรนด์ 

•  การพัฒนาสินค้าให้ตอบโจทย์ลูกค้า

•  การคำนวณต้นทุนสินค้าและการบริหารการเงิน

•  ให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึก ณ สถานประกอบการ

•  การออกงานแสดงสินค้า

•   เข้าร่วมช่องทางการขายออนไลน์ 

•  กิจกรรมอื่นๆ ตามความต้องการของกลุ่ม


 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ    ผู้ประกอบการ OTOP   ที่

•  ผ่านการลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ  OTOP กับกรมการพัฒนาชุมชน

 •  กลุ่มอุตสาหกรรมที่ผลิตสินค้า ประเภทของใช้ / ของตกแต่ง / ของที่ระลึก

 •  สถานทีี่ผลิตอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่

 

กำหนดการสัมมนา

 วันที่  21  กันยายน  2559   

ณ โรงแรมอโมร่าท่าแพ  จ.เชียงใหม่

   การนำเสนอรายละเอียดโครงการ
   การสัมมนา "แนวคิดการรวมกลุ่ม"
   การสัมมนา "แนวโน้มการพัฒนาสินค้า OTOP  ให้โดนใจลูกค้า"
   การสัมมนา "แนวคิดการรวมกลุ่ม"

ช่องทางการสมัคร

1. สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานบริษัท อิงคะ จำกัด

2. ทางไปรษณีย์บัตร ส่งมาที่ 

                               E-mail :  wichart@ing-ka.com

                               •   Fax :  053-216427

                             •   ทางไปรษณีย์  : 99/19 ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

3.   สมัครออนไลน์    http://ing-ka.com/training  

 

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อ คุณวิชาติ ธรรมรังษี โทร. 089-635-5344 ,  053-216427

บริษัท อิงคะ จำกัด 99/19 ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทร.053 216427
Website :   www.ing-ka.com   
Facebook :    ingkacompany  Email:    wichart@ing-ka.com 

เมื่อ
Notice: Use of undefined constant date - assumed 'date' in /home/ingkacom/domains/ing-ka.com/public_html/arcticle-detail.php on line 42
1 กันยายน 2559

บริษัท อิงคะ จำกัด (Ing-ka Company Limited) ที่ตั้ง : 99/19 ถนนห้วยแก้ว ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
เบอร์โทรศัพท์ 0-5321-6427 หรีอ 0-5389-2740 เบอร์โทรสาร 0-5389-2741 เลขที่จดทะเบียนบริษัท : บอจ. ชม 3177 เลขที่จดทะเบียนบริษัทที่ปรึกษาของกระทรวงการคลัง : 625 ประเภท A