i
สมัครด่วน!! อบรมฟรี โครงการ "เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์ในอุตสาหกรรมกาแฟ"
สมัครด่วน!! อบรมฟรี โครงการ "เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์ในอุตสาหกรรมกาแฟ"
สมัครด่วน!! อบรมฟรี โครงการ "เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์ในอุตสาหกรรมกาแฟ"

โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่
ในอุตสาหกรรมกาแฟ

 

9-20 พฤษภาคม  2561

( ณ โรงแรมอโมร่า  ท่าแพ จ.เชียงใหม่ )

 วิทยากรนำทีมโดย อ.สุพจน์ กุลปรางค์ทอง

 

อบรมฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ  
 ((สมัครด่วน รับจำนวน  35  คนเท่านั้น))
 
 

 

 

เนื้อหาหลักสูตร

- แนวคิดการทำธุรกิจเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม

- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกาแฟ

- การแปรรูปกาแฟ

-การชงกาแฟโดยใช้อุปกรณืชงแบบต่างๆ

การสร้างสรรค์เมนูกาแฟร้อน-เย็น และการทำ Latte Art

การวางแผนการตลาด

การบริหารจัดการและการบริหารต้นทุน

การจัดการด้านการเงินและการลงทุน

การจัดทำแผนธุรกิจกาแฟอย่างเป็นระบบ

การนำเสนอธุรกิจ (Business Presentation)

    

 

ช่องทางการสมัคร

ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่   https://goo.gl/forms/2AEJNgxCv0D6Cx043 

 

 

 

 

วันสัมภาษณ์คัดเลือก

-   วัน ศุกร์ ที่ 27 เมษายน 2561
 
-   วัน ศุกร์ ที่ 4 พฤษภาคม 2561
 
 


เอกสารที่ต้องเตรียมมาในวันสัมภาษณ์   
มีดังนี้

1.  รูปถ่าย 1  หรือ  2  นิ้ว จำนวน  1   ใบ
2.  สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1  ใบ

_________________________________________________________________________________________ 


 

 
 

สมัครด่วน ภายในวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ( เวลา 16:00 น. ) 

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

โทร.  053-216427

บริษัท อิงคะ จำกัด 99/19 ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทร.053 216427
Website :   www.ing-ka.com    
Facebook :    ingkacompany    Line ID :  @ingka  

กรุณาติดต่อและสมัครในวันและเวลา

เมื่อ 5 เมษายน 2561

บริษัท อิงคะ จำกัด (Ing-ka Company Limited) ที่ตั้ง : 99/19 ถนนห้วยแก้ว ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
เบอร์โทรศัพท์ 0-5321-6427 หรีอ 0-5389-2740 เบอร์โทรสาร 0-5389-2741 เลขที่จดทะเบียนบริษัท : บอจ. ชม 3177 เลขที่จดทะเบียนบริษัทที่ปรึกษาของกระทรวงการคลัง : 625 ประเภท A